Dobór klimy

Dobór klimatyzatora

Aby dokonać wstępnego doboru klimatyzatora do pomieszczenia należy określić jaka jest powierzchnia pomieszczenia. Następnie pomnożyć powierzchnię (w metrach) przez współczynnik 100W/m2. Wynik podaje nam konieczną moc chłodniczą/grzewczą klimatyzatora (w watach).

Przykład obliczeń:
powierzchnia pomieszczenia - 35 m2, zatem 35 x 100 = 3500 Wat

Zatem klimatyzator powinien mieć moc chłodniczą ok. 3,5kW. Jest to najprostsza metoda wstępnego oszacowania zapotrzebowania na moc chłodniczą. Podany schemat doboru klimatyzatora dotyczy pomieszczeń o wysokości ok. 2,5 metra. Jeśli pomieszczenie ma inną wysokość można obliczyć moc
w następujący sposób: liczymy kubaturę pomieszczenia i mnożymy wynik przez współczynnik 40W/m3.

Przykład obliczeń
kubatura pomieszczenia - 87,5 m3; zatem 87,5 x 40 = 3500 Wat

Jeśli pomieszczenie posiada duże zyski ciepła pochodzące od: dużych powierzchni przeszklonych, słabo izolowanych termicznie ścian, czy dużej ilości sprzętu komputerowego można do wstępnej oceny zapotrzebowania mocy chłodniczej przyjąć wskaźnik 45W/m3. Praktyka pokazuje, że jest to w większości przypadków wystarczający zapas.
Moc elektryczna pobierana przez klimatyzator jest około 3 do 4 razy mniejsza od mocy chłodniczej np. jeśli klimatyzator ścienny posiada moc chłodniczą 3kW to pobiera z sieci elektrycznej tylko ok. 1kW.
W praktyce taki prosty schemat doboru klimatyzatora wystarcza, ponieważ urządzenia produkowane są w typoszeregach o mocach chłodzących: 2,5kW, 3,5kW, 4,5-5kW, 6,5-7kW itd.