Dobór klimy/pompy

Dobór klimatyzatora

Aby dokonać wstępnego doboru klimatyzatora do pomieszczenia należy określić jaka jest powierzchnia pomieszczenia. Następnie pomnożyć powierzchnię (w metrach) przez współczynnik 100W/m2. Wynik podaje nam konieczną moc chłodniczą/grzewczą klimatyzatora (w watach).

Przykład obliczeń:
powierzchnia pomieszczenia - 35 m2, zatem 35 x 100 = 3500 Wat

Zatem klimatyzator powinien mieć moc chłodniczą ok. 3,5kW. Jest to najprostsza metoda wstępnego oszacowania zapotrzebowania na moc chłodniczą. Podany schemat doboru klimatyzatora dotyczy pomieszczeń o wysokości ok. 2,5 metra. Jeśli pomieszczenie ma inną wysokość można obliczyć moc
w następujący sposób: liczymy kubaturę pomieszczenia i mnożymy wynik przez współczynnik 40W/m3.

Przykład obliczeń
kubatura pomieszczenia - 87,5 m3; zatem 87,5 x 40 = 3500 Wat

Jeśli pomieszczenie posiada duże zyski ciepła pochodzące od: dużych powierzchni przeszklonych, słabo izolowanych termicznie ścian, czy dużej ilości sprzętu komputerowego można do wstępnej oceny zapotrzebowania mocy chłodniczej przyjąć wskaźnik 45W/m3. Praktyka pokazuje, że jest to w większości przypadków wystarczający zapas.
Moc elektryczna pobierana przez klimatyzator jest około 3 do 4 razy mniejsza od mocy chłodniczej np. jeśli klimatyzator ścienny posiada moc chłodniczą 3kW to pobiera z sieci elektrycznej tylko ok. 1kW.
W praktyce taki prosty schemat doboru klimatyzatora wystarcza, ponieważ urządzenia produkowane są w typoszeregach o mocach chłodzących: 2,5kW, 3,5kW, 4,5-5kW, 6,5-7kW itd.

Dobór pompy ciepła

Rodzaj budownictwa

Współczynnik zapotrzebowania

Budownictwo stare, nieizolowane (budynki z lat 70-80-tych)

120-150

Budownictwo stare - słaba izolacja - lata 80-90-te

100-120

Budownictwo średnio izolowane - wczesne lata 2000

60-80

Budownictwo nowoczesne, dobrze izolowane (3-szybowe okna, rekuperacja)

40-50

Budownictwo energooszczędne

20-30

Budownictwo pasywne

10-15

Przykład: dom o powierzchni 100m2, zbudowany w roku 2018, okna 3 szybowe, rekuperacja, ściany 20cm izolacji, strop 25cm izolacji - wstępnie można założyć, że wymagana będzie pompa ciepła o mocy grzewczej około 5kW - zgodnie z tabelą 50W/m2 x 100m2 = 5000W

W internecie można znaleźć strony, które ułatwiają dość precyzyjne wyznaczenie zapotrzebowania mocy grzewczej. Jedną z polecanych stron jest: www.cieplowlasciwie.pl
Po wejściu na stronę klikamy w przycisk "Sprawdź swój dom" i postępujemy zgodnie z sugestiami. Po zakończeniu dość krótkiego i przyjemnego procesu wypełniania danych o budynku dostajemy na e-maila link do obliczeń i wyników oraz drugi linki do edycji danych.
Pozostaje skonsultować wyniki obliczeń z instalatorem pomp ciepła.